Ook onze nieuwsbrief ontvangen?

Nieuws Safety! (ArboZone)

Let op; De url van de online Safety! omgeving is gewijzigd van arbozone.nl/safety naar safety.sdu.nl.

Dagelijks actueel nieuws over arbo en veiligheid op Safety!

Safety! is de complete informatiebron voor veilig en gezond werken.

nog Safety! (met archief) online raadplegen en het laatste nieuws lezen. De url van de online Safety! omgeving is gewijzigd van arbozone.nl/safety naar safety.sdu.nl.

De belangrijkste actuele ontwikkelingen op het gebied van regelgeving, beleid, onderzoek en publicaties worden direct gesignaleerd en gepubliceerd op Safety!

Nieuwe veiligere opbouwmethoden rolsteigers verplicht vanaf 2018

WET- EN REGELGEVING – Vanaf 1 januari 2018 zullen de nieuwe veiligere opbouwmethoden voor rolsteigers verplicht zijn. Bij de oude opbouwmethode is de kans groot dat het valgevaar niet afdoende wordt afgedekt. De Inspectie SZW en de Vereniging voor Steigerbouwers (VSB) hebben hierover een advies opgesteld. De Inspectie SZW zal bij constatering van valgevaar overgaan tot stillegging van de werkzaamheden en het opleggen van een boete.

lees verder

Wed, 06 Sep 2017 10:40:21 +0000

Veiligheid Voorop zet tips samenwerken keten op een rij

VEILIGHEID – Veiligheid Voorop heeft van de “Handreiking Heldere Afspraken” een verkorte versie gepubliceerd met daarin vijf tips hoe je veilig kunt samenwerken in de chemie. Veel bedrijven blijken het lastig te vinden om duidelijke veiligheidsafspraken te maken met ketenpartners. Dat heeft volgens Veiligheid Voorp vaak met verschillen in veiligheidsgedrag en -cultuur te maken. Ketenpartners in de chemie zijn de chemische bedrijven aan de ene kant en toeleveranciers, transporteurs en logistieke dienstverleners en contractors aan de andere kant.

lees verder

Wed, 06 Sep 2017 08:10:08 +0000

Pilot Botlek Oost opsporen onbekende benzeenemissies

PROCESVEILIGHEID – ExxonMobil, Vopak, Odfjell en DCMR willen onbekende benzeenemissies sneller op te sporen. Vrijdag is een gezamenlijke pilot gestart. Doel is de verspreiding van deze stof in de Botlek te minimaliseren. De meldkamer van de DCMR gaat bedrijven en het Havenbedrijf waarschuwen bij een geringe verhoging (20 µg) van de benzeenconcentratie op het meetpunt in de Geulhaven. Vervolgens onderzoeken de bedrijven op hun eigen terrein of er sprake is van een onbedoelde benzeenemissie.

lees verder

Wed, 06 Sep 2017 07:37:03 +0000

Concept PGS 7 beschikbaar voor openbare commentaarronde

REGELGEVING – Het concept van PGS 7 ‘Opslag van vaste minerale anorganische meststoffen’ is omgezet in Nieuwe Stijl en gereed voor commentaar. Alle geïnteresseerden kunnen het concept inzien en eventuele opmerkingen sturen aan het PGS-projectbureau.
lees verder

Mon, 04 Sep 2017 14:13:28 +0000

Inspectie SZW: ‘Grote druk op capaciteit slecht voor arbeidsveiligheid’

HANDHAVING –  ‘Er staat grote druk op het werk van de inspectie’, dat zei inspecteur-generaal Marc Kuipers van de Inspectie SZW zondagavond in het KRO-NCRV televisieprogramma De Monitor. Kuipers maakt zich zorgen over de gevolgen van de stijging van het aantal arbeidsongevallen. De Inspectie constateert dat er bedrijven zijn die de veiligheid niet hoog in het vaandel hebben. Die moeten streng worden gecontroleerd. Dat toezicht, bijvoorbeeld met onverwachte inspecties, komt in de knel.

lees verder

Mon, 04 Sep 2017 14:04:25 +0000

Arbozone gaat vernieuwen!

Op maandag 4 september gaat het nieuwe Arbozone live: Sdu HSE. Vanaf dat moment is de oude website niet meer toegankelijk. Alle vertrouwde informatie vindt u dan op de website van Sdu HSE, in een geheel nieuw jasje. Met sterk verbeterde navigatie- en zoekmogelijkheden én slimme manieren om te printen.

Hét startpunt voor de HSE-expert
Arbozone gaat transformeren in een startpunt voor elke HSE-vraag en -taak. De wensen en behoeften van u als HSE-expert staan daarbij centraal. Daarom krijgt Arbozone een nieuwe naam: Sdu HSE.

lees verder

Fri, 01 Sep 2017 09:13:24 +0000

Safety! nr 4 2017 is verschenen

HSE – De nieuwe editie van Safety! magazine is verschenen in folio. De digitale versie is deze week gepubliceerd in de Stapp app. Kijk hier voor een indruk van de inhoud. De artikelen en columns zijn terug te vinden in de rubriek Safety! op deze website.

lees verder

Thu, 31 Aug 2017 12:38:04 +0000

Overgangstermijn Crow-publicatie 400 met half jaar verlengd

REGELGEVING –  De recent gepubliceerde CROW-publicatie 400 “Werken in en met verontreinigde bodem”,  bevat onvolkomenheden. Daarom wordt de overgangstermijn met een half jaar verlengd. Dat heeft het kennisinstituut bekend gemaakt op zijn website. De CROW-publicatie 400 wordt per 1 januari 2019 van kracht. De herdruk zal beschikbaar zijn vanaf 1 januari 2018. Ook de start voor het afnemen van examens DLP-R wordt uitgesteld met twee maanden. Vanaf 1 januari 2018 worden de eerste examens afgenomen door CROW.

lees verder

Mon, 28 Aug 2017 14:07:08 +0000

Aantal meldingen incidenten gevaarlijke stoffen weg en spoor stijgt

HANDHAVING – De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft in 2016 meer meldingen ontvangen over incidenten bij het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg en het spoor. Sinds 2014 is er een stijging zichtbaar. In 2014 kreeg de inspectiedienst 73 meldingen, in 2015 116 en  in 2016 129 meldingen. Over het vervoer van gevaarlijke stoffen via het spoor waren er 56 meldingen, tegen 44 in 2015 en 24 in 2014. ‘Branches hebben minder schroom om meldingen te doen constateert de ILT.

In 2016 is 43 keer een incidentonderzoek ingesteld:.

lees verder

Fri, 25 Aug 2017 08:46:22 +0000

Beleidsregel Boeteoplegging Arbeidsomstandighedenwet aangepast

WET- EN REGELGEVING – Vanwege de wijzigingen van de Arbowet en het Arbobesluit die per 1 juli  zijn ingegaan wordt de Beleidsregel Boeteoplegging Arbeidsomstandighedenwet 1 september aangepast Zo zijn in de tarieflijst van de Beleidsregel  enkele nieuwe overtredingen opgenomen en zijn bij enkele andere overtredingen het type overtreding en de boetecategorie aangepast.  “Werknemersboete” wordt vervangen door:

lees verder

Thu, 24 Aug 2017 07:42:05 +0000

Kamerbrief over tussenrapportage programma ‘Bewust Omgaan met Veiligheid’

BELEID – Staatssecretaris Dijksma (IenM) heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over het programma ‘Bewust Omgaan met Veiligheid’. Het gaat om veiligheidsmaatregelen op verschillende gebieden. Zoals milieurisico’s, omgevingsveiligheid, water(veiligheid), luchtkwaliteit, wegen en tunnelveiligheid. Met het programma wil het ministerie van IenM meer eenheid bereiken in de veiligheidsmaatregelen.

lees verder

Wed, 23 Aug 2017 19:00:00 +0000

Chickfriend gebruikte nog een andere toxische stof

BELEID – Het bedrijf Chickfriend heeft naast het giftige anti-luizenmiddel fipronil ook een andere toxische stof gebruikt. Minister Schippers en staatssecretaris Van Dam schrijven aan de Tweede Kamer dat amitraz door het bedrijf gebruikt is bij kalveren voor vliegenbestrijding.

lees verder

Wed, 23 Aug 2017 18:00:00 +0000

RIVM gaat bedrijfsartsen actief informeren over kinkhoestvaccinatie werknemers

BELEID – Het RIVM gaat in opdracht van minister Asscher (SZW) bedrijfsartsen actief informeren over het Gezondheidsraad advies “Werknemers en kinkhoest: criteria voor vaccinatie” en de uitvoering daarvan in de praktijk. ‘Zo kan de bedrijfsarts de werkgever goed adviseren over het aanbieden van vaccinatie aan werknemers’, schrijft Asscher in een Kamerbrief.

Asscher zegt werkgevers aan te moedigen om het kinkhoestvaccin ‘daar waar nodig aan te bieden en het vaccineren tegen kinkhoest van de werknemers te stimuleren’.

lees verder

Tue, 22 Aug 2017 20:00:00 +0000

Veel gezondheidswinst te behalen door meer te bewegen

ONDERZOEK – De Gezondheidsraad heeft nieuwe beweegrichtlijnen geformuleerd. Er is nog veel gezondheidswinst te halen als mensen meer zouden gaan bewegen en minder stilzitten onder andere werkgevers kunnen daar een rol in spelen. Het advies Beweegrichtlijnen 2017 is aan minister Schippers van Volksgezondheid aangeboden.

lees verder

Tue, 22 Aug 2017 18:00:00 +0000

Een miljoen euro boete geëist tegen Aluchemie

JURIDISCH – Het Openbaar Ministerie (OM) heeft donderdag in de rechtbank Rotterdam een boete van een miljoen euro geëist tegen Aluminium & Chemie Rotterdam ( Aluchemie). Het OM verwijt het chemiebedrijf dat het sinds 2012 meer zwaveldioxide en waterstoffluoride heeft uitgestoten dan is toegestaan volgens de vergunning. Daarnaast  zouden vier incidenten niet op tijd zijn gemeld aan het bevoegd gezag. De toenmalige manager milieu en veiligheid van het bedrijf heeft een door het OM aangeboden transactie in de vorm van een werkstraf geaccepteerd.

lees verder

Thu, 17 Aug 2017 18:00:00 +0000

Buisleidingen overige stoffen op orde

HANDHAVING – Het transport van gevaarlijke stoffen door buisleidingen in Nederland is nog veiliger geworden. Na waarschuwingen van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) hebben exploitanten van buisleidingen voor chemicaliën de veiligheidsknelpunten bij hun leidingen opgelost. Bijna de helft van de bedrijven had in eerste instantie de vereiste papieren of werkprocessen niet op orde. Dat meldt de inspectiedienst.

lees verder

Mon, 14 Aug 2017 18:17:00 +0000

PTSS bij politie kost miljoenen

PSA – De kosten voor de behandeling van de posttraumatische stress-stoornis PTSS  bij politieagenten zijn enorm gestegen sinds PTSS bij agenten in 2015 wordt erkend als ziekte. Dat blijkt uit cijfers die de politie heeft gepubliceerd. Bij 900 agenten is officieel vastgesteld dat ze lijden aan werkgerelateerde stress of trauma’s. 54 procent  is inmiddels weer aan het werk.

lees verder

Fri, 11 Aug 2017 09:13:19 +0000

NVWA-IOD houdt twee mannen aan in fipronil onderzoek

HANDHAVING – De inlichtingen en opsporingsdienst van de NVWA (NVWA-IOD) heeft donderdag twee verdachten aangehouden in het strafrechtelijk onderzoek onder leiding van het Openbaar Ministerie (OM) naar de fipronil kwestie. Het gaat om de twee bestuurders van het bedrijf dat het middel vermoedelijk heeft toegepast in pluimveebedrijven. De NVWA-IOD doorzocht in totaal acht locaties in Nederland. Het is een gecoördineerde actie van de Nederlandse en Belgische opsporingsdiensten.

lees verder

Thu, 10 Aug 2017 18:00:00 +0000

Werken in strijd met veiligheidsprotocol, ontslag gerechtvaardigd?

JURISPRUDENTIE UITGELICHT – In deze rubriek komt veiligheid van de werkplek vaak naar voren. Veelal wordt ingegaan op de zorgplicht van de werkgever ten aanzien van het creëren van een veilige werkplek in het kader van een schadevergoedingsvordering van de werknemer. De werkgever dient aan hoge eisen te voldoen. Een werkgever kan ook een hoog veiligheidsniveau in de manier van werken van haar werknemers verwachten en hier sancties aan verbinden. Maar levert iedere overtreding van een veiligheidsprotocol een reden tot ontslag op? In deze zaak gaat de rechter in op die vraag.

lees verder

Tue, 08 Aug 2017 12:43:34 +0000

Makelaar speelt dubieuze rol bij illegale asbestsanering

HANDHAVING – Een Wassenaarse makelaar heeft een illegale asbestsaneerder aanbevolen bij twee verkopers van particuliere woningen. Op één van de twee adressen troffen inspecteurs de malafide saneerder nog aan. Daar wilde hij op dat moment gaan werken aan een asbesthoudende vloer zonder dat er enige veiligheidsmaatregelen waren genomen. Uit verder onderzoek bleek dat de saneerder in ieder geval nog op één andere locatie in Wassenaar illegaal asbest had gesaneerd.

lees verder

Mon, 07 Aug 2017 12:47:34 +0000

Asbestovertredingen worden openbaar gemaakt

HANDHAVING – De Raad van State heeft geoordeeld dat het openbaar maken van inspectiegegevens van zware of ernstige asbestovertredingen is toegestaan. Tegen de uitspraak van de Raad van State is geen beroep mogelijk.

Sinds augustus 2014 maakt de Inspectie SZW inspectiegegevens van zware of ernstige asbestovertredingen openbaar. Zo wordt onder andere openbaar gemaakt om welke persoon het gaat, waar het  asbest verwijderd is en wanneer de overtreding plaatsvond . De openbaarmaking vindt plaats op het moment dat de boete aan de persoon wordt opgelegd.

lees verder

Sun, 06 Aug 2017 22:00:00 +0000

KMG: Verroeste steunbalk oorzaak ongeluk kermisattractie VS

INCIDENT – Excessieve corrosie aan de binnenkant van de steunbalk van de gondels is de oorzaak van het ongeluk met de kermisattractie in de Verenigde Staten. Dat maakte KMG directeur Albert Kroon zondag bekend via Facebook. Een achtienjarige man kwam om het leven, zeven personen raakten gewond. KMG is de Nederlandse fabrikant van de attractie.

De attractie was in bedrijf toen een bank los liet waardoor meerdere mensen door de lucht geslingerd werden. Wereldwijd zijn meer dan honderdvijftig attracties van KMG in gebruik.

lees verder

Sun, 06 Aug 2017 22:00:00 +0000

Schippers en Van Dam informeren Kamer over fipronil in eieren

BELEID – De biocidenwetgeving, die valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, is van toepassing op middelen die ingezet worden om stallen te behandelen ter bestrijding van, in dit geval, bloedluizen. Indien fipronil op dieren wordt gebruikt is de Diergeneesmiddelenwet van toepassing. Dit valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Economische Zaken. Dat schrijven Minister Schippers (VWS) en staatssecretaris Van Dam (EZ) in een Kamerbrief over fipronil in eieren.

lees verder

Thu, 03 Aug 2017 18:00:00 +0000

Concentraties GenX in drinkwater blijven onder richtwaarden

MIILIEU – De concentratie FRD-903  – een stof die wordt gebruikt bij GenX technologie – in  drinkwater  overschrijdt de richtwaarden in de toekomst  – en bij de huidige emissie – niet. Dat blijkt uit een risicoschatting van het RIVM op basis van berekeningen van het drinkwaterbedrijf Oasen. Een richtwaarde geeft aan hoeveel een mens van de stof mag binnenkrijgen zonder daar gezondheidsschade aan over te houden. Het RIVM heeft deze richtwaarde in 2016 berekend. Op dit moment zijn de concentraties ruim onder de richtwaarden FRD 903 in drinkwater.

lees verder

Wed, 02 Aug 2017 22:00:00 +0000

ILT publiceert informatieblad vervoersvoorschriften apparaten met gevaarlijke stoffen

HANDHAVING – De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft een informatieblad gepubliceerd voor het vervoer van gevaarlijke stoffen in apparaten. Dit informatieblad helpt bij het bepalen van de indeling van en de vervoersvoorschriften voor apparaten die gevaarlijke stoffen bevatten en behandelt:

lees verder

Wed, 02 Aug 2017 18:00:00 +0000

0
Connecting
Please wait...
Stuur een bericht

Wij zijn momenteel niet online. Laat een bericht achter.

Naam
Email
* Beschrijf uw vraag
Chat met ons

Hulp nodig? Vraag het ons!

Uw naam
Email
* Beschrijf uw vraag
We zijn online!
Feedback

Help ons om uw beter te helpen! U kunt feedback achterlaten.

Hoe beoordeelt u onze ondersteuning?